Νομικές πληροφορίες

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αναπτύσσεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και τη βουλγαρική νομοθεσία στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η Infra Concept Ltd. συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των ιστότοπών μας.
Γενικές έννοιες
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως κάθε πληροφορία που προσδιορίζει ή μπορεί να οδηγήσει, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίησή σας.
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι οποιαδήποτε ενέργεια ή σύνολο ενεργειών που μπορούν να εκτελεστούν σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως συλλογή, καταγραφή, χρήση, διανομή, παροχή, αποκλεισμός, καταστροφή κ.λπ.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αναπτύσσεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και τη βουλγαρική νομοθεσία στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η Infra Concept Ltd. συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των ιστότοπών μας.
Γενικές έννοιες
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως κάθε πληροφορία που προσδιορίζει ή μπορεί να οδηγήσει, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίησή σας.
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι οποιαδήποτε ενέργεια ή σύνολο ενεργειών που μπορούν να εκτελεστούν σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως συλλογή, καταγραφή, χρήση, διανομή, παροχή, αποκλεισμός, καταστροφή κ.λπ.

Η εταιρεία Infra Concept EOOD, που έχει εγγραφεί στο Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας Μητρώου με το UIC 200466053, είναι διαχειριστής προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού, ο οποίος καθορίζει ανεξάρτητα τους σκοπούς και τα μέσα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Νομιμότητα, καλή πίστη και διαφάνεια

Περιορισμός των στόχων
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα επεξεργαζόμαστε περαιτέρω με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς.
Ελαχιστοποιήστε τα δεδομένα
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που είναι σχετικά, σχετικά και περιορίζονται σε ό, τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Πρόσβαση σε δεδομένα
Σας παρέχουμε πρόσβαση και τη δυνατότητα προβολής, διόρθωσης, συμπλήρωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε μοιραστεί μαζί μας.