Характеристики

Наименование: Уред за ръце и рамене
Предназначение: Фитнес уред за укрепване мускулите на ръцете и раменете
Материали: дърво, галванизирана стомана, безвредна боя
Препоръчителни настилки за зоната на падане: Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

Описание