Характеристики

Наименование: Уред за коремни преси
Предназначение: Фитнес уред за укрепване мускулите на кръста и корема
Елементи: основа ,ръкохватка ,лежанка
Материали: UV защитен полиетилен, галванизирана стомана, безвредна боя
Препоръчителни настилки за зоната на падане: Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

Описание