Инсталация и поддръжка

Инфра концепт ЕООД има интегрирана структура за управление на всеки проект за площадка за игра и за осигуряване на неговата дългосрочна издръжливост. Нашите висококвалифицирани, специализирани екипи разполагат с технически умения, за да осигурят цялостна координация на проекта за подготовка на площадката, инсталиране на оборудването, безопасно полагане на настилката, гаранционна обслужване и текуща поддръжка. Ние предлагаме експертна оперативна подкрепа независимо от обхвата на проектите на нашите клиенти и техните спецификации. Извършваме цялата си работа в съответствие с целите на проекта и в съответствие с изискванията за безопасност и Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за  игра

 

Управление на проекти

 

Проектите се организират, планират и координират от нашите офиси и полеви отговорници. Те управляват целия проект от поръчката, до завършването му и след това. Екипът, отговарящ за проекта, работи в тясно сътрудничество с клиента и проектантския екип, за да гарантира, че проектите се завършват навреме и в рамките на бюджета, като в същото време отговарят на всички действащи правила за безопасност.

 


Инсталация

 

 

Детските съоръжения се инсталират от нашите екипи опитни техници.

Те осигуряват висококачествено обслужване, внимателно следват инструкциите за монтаж, отговарящи на изискванията в спецификациите и отговарят на изискванията за безопасност и здраве.

Нашите екипи имат дългогодишен опит с инсталационните изисквания на производителите, с които работим и преминават постоянно обучение и получават подкрепа от тях.

 


Ударопоглъщаща настилка

 

Инфра концепт ЕООД  доставя и инсталира всички видове ударопоглъщаща настила, включително саморазливна каучукова настилка, каучукови плочи, ecomulch, синтетична трева, акрилна настилка, рулонна коаучукова настилка, тартанова настилка за лекоатлетически писти.

Всички видове настилки се полагат в съответствие с настоящите регулаторни изисквания, по-специално EN 1176 и EN 1177, Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за  игра


Поддръжка

 

Можете да се свържете с нашият център „Поддръжки“ на тел. +359 894 445 492, по електронна поща на e-mail: office@infraconcept.bg  или чрез уебсайта на компанията.

Нашият екип отговарящ за договорите и следпродажбени услуги е отговорен за възможно най-бързото обработване на заявките и разрешаването на всички възникнали проблеми

Над 80% от резервните части се изпращат в рамките на десет дни.

Proludic може да предостави резервни части за игралното си оборудване до 10 години след преустановяване на производството на оборудването.

 


Обслужване и поддръжка

 

 

Инфра концепт ЕООД предлага различни договори за обслужване и поддръжка, с честота на посещенията, съобразени с обекта и очакваната употреба.

В зависимост от изискванията на клиента ние можем да извършим проверки на оборудването и сервиз с резервни части, когато е необходимо.

Тази услуга гарантира, че безопасността и дълготрайността на местата за игра се поддържат в съответствие с настоящите стандарти